تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

فصل ششم ؛ اقدامات دشمن


  «دنيائى كه در مقابل ايران صف‌آرائى ميكند و دندان نشان ميدهد و پنجه‌ى خونين حواله ميكند و بداخلاقى ميكند و در همه‌ى جاهائى كه دستش برسد، ميخواهد يك اشكالى ايجاد كند، دنياى استكبارى است؛ دنياى تحت‌تأثير و در مشت نظام سرمايه‌دارىِ ظالم و ستمگر است. اين را نميتواند تحمل كند، چون اين از قاعده‌ى آنها خارج است؛ لذا با او دشمنى ميكند، كه مى‌بينيد دشمنى‌ها را در اين سى سال. آنچه كه كم نبوده و همه ديده‌اند و چشمشان پر است، دشمنى‌ها و عنادها و خباثتهاى دشمنان ماست. آنها نتوانستند كارى بكنند، بعد از اين هم مطمئن باشيد هيچ كارى نميتوانند بكنند. ۱۳۸۹/۰۲/۰۸
دشمن (در طول جنگ)نقاط ضعف ما را در دستگاههاى فنى و صنعتى نفتى ما ديده بود و آنها را زير فشار قرار مى‏داد. ۱۳۷۰/۰۹/۱۲

هدف تحريمها ؛ افسرده سازي ملت
جديد نبودن تحريمها
مردم ؛پشتوانه نظام
تجربه عبور از دشواريها
پيشرفت ملت ايران در شرايط تحريم
قويتر شدن كشور در مواجهه‌ى با چالشها و تهديدها
ضعيف‌تر شدن جبهه‌ى مقابل ما در طول اين سالها
حضور در راهپيمائى ، نماد استقامت ملت ايران
هدف تحريمها ؛ خسته كردن ملت
تحريمهاي فلج كننده
تحريمهاى سخت و شديد
محاصره‌ى اقتصادى
خدمتگزارى براى آحاد مردم، يك نعمت الهى
خدمتگزاري خالصانه
همت بلند در خدمترسانى
دليل واقعي دشمنيها
تحقير ملت ايران در دوران استعمار
بازگشت سلطه‌ى اهريمنى
شگرد جنگ رواني دشمن(نااميد كردن مردم)
نقاط قوّت ، بسيار بيشتر از نقاط ضعف
هدف تحريمها، زمين زدن ملت ايران
كارشكني در مسير پيشرفت ملت ايران
هدف تحريمها، الگو نشدن ايران
نتيجه تحريمهاي فلج كننده !
تحريم دشمن ، عامل پيشرفت ملت ايران
شاخص هاي پيشرفت
عدم توقف در پيشرفت
ادامه پيشرفت همه جانبه
تبليغ دشمنان
هدف تبليغات ؛بازداشتن ملت ايران از پيشروي